Từ chối bồi thường bảo hiểm thiếu căn cứ: Bảo Việt lại thua ở tòa phúc thẩmTừ chối bồi thường bảo hiểm thiếu căn cứ: Bảo Việt lại thua ở tòa phúc thẩm

TAND TP. Hà Nội tại phiên phúc thẩm nhận định rằng các nội dung mà Bảo hiểm Bảo Việt nêu trong đơn kháng cáo không có căn cứ để xem xét.Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *